EHBO vereniging Petrus Donders Tilburg

Hulpverlening.


Evenementen.

  

Jaarlijks vinden er evenementen plaats, diverse malen wordt er een beroep gedaan op onze vereniging voor ondersteuning van dergelijke evenementen.

Wij zijn onder andere te vinden bij sporttoernooien, open dagen, braderieën en beurzen.

 

Vaste hulpbrigade.

 

De vaste hulpbrigade van EHBO-vereniging Petrus Donders bestaat uit een groep enthousiaste eerste hulpverleners die regelmatig hulp verlenen.

Ieder lid van onze vereniging kan zich vrijwillig aansluiten bij deze brigade.

 

Ook vrijwilligers (na gebleken geschiktheid) zonder Diploma Eerste Hulp kunnen lid worden. Dit geschiedt onder voorwaarden, waarvan het volgen van een Diploma Eerste Hulp (afgegeven door Het Oranje Kruis).
Voor meer informatie neem contact op met opleidingen@petrusdonders.nl.

 

Nieuwe leden draaien in de eerste periode altijd samen met een ervaren lid.

Maar ook daarna zullen de diensten in principe met minimaal twee hulpverleners worden uitgevoerd.

 

Extra ondersteuning.

 

Om onze hulpverleners op hun taak voor te bereiden ontvangen zij regelmatig extra scholing

in Gevorderden Eerste Hulp, wandelletsels en alcohol & drugs in het uitgaansleven. Tijdens extra oefenavonden voor onze vaste hulpbrigade is er ruimschoots aandacht voor onwel wordingen, ongevallen en de omgang met slachtoffers die alcohol en drugs gebruikt hebben.

 

Aanvraag voor hulpverlening.

 

Organisatoren van evenementen die belangstelling hebben of gebruik willen maken van onze diensten kunnen contact opnemen met:  hulpverlening@petrusdonders.nl

 

Of vul het formulier in:
aanvraagformulier hulpverlening bij evenementen aanvragen

of via telefoonnummer:        06-57881006

 

Voor meer informatie over onze hulpverlening zie eveneens:

Algemene voorwaarden Hulpverlening Petrus Donders 01-09-2017  

 

© 2015 EHBO vereniging Petrus Donders algemene voorwaarden links